Polityka prywatności BNS Business Network Service Damian Urban

Wprowadzenie
Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności BNS Business Network Service Damian Urban. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informuję o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie? Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. BNS Business Network Service Damian Urban przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których BNS Business Network Service Damian Urban jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskane zostały z innych źródeł. BNS Business Network Service Damian Urban realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane BNS Business Network Service Damian Urban jako administratora danych osobowych: BNS Business Network Service Damian Urban z siedzibą przy ul. Świderskiej 109H/53, 03-128 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 594-104-92-60, REGON 210505157. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Damian Urban (damian@bns.pl), właściciel.

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza BNS Business Network Service Damian Urban?
Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których BNS Business Network Service Damian Urban przetwarza dane osobowe. Dbam o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzam jako administrator danych. Kierując się tym, by wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiam poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.
Jednocześnie pragnę wskazać, że ilekroć przetwarzam dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staram się przeanalizować i zrównoważyć mój interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzam danych osobowych w oparciu o mój uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdę do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad moimi interesami (wówczas mogę przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadam odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).
Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez BNS Business Network Service Damian Urban lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. sklepów internetowych).

Informacje ogólne
Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe BNS Business Network Service Damian Urban lub korzystające z usług świadczonych przez BNS Business Network Service Damian Urban drogą elektroniczną (np. sklepy internetowe prowadzone przez BNS Business Network Service Damian Urban), które nazywamy dalej łącznie „Serwisami”, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

NAJNOWSZY ARTYKUŁ

Image

Poprawić niedoskonałości planowania

Sobota, 29.02.2020

Organizacja biznesowa to złożony system adaptacyjny. Musimy rozumieć ten system, aby wiedzieć gdzie i jak interweniować, aby go zmieniać. Plany, działania oraz rezultaty to chyba najczęściej używane pojęcia w każdej organizacji biznesowej, co świadczy o tym jak jest to ważne. Stoi za nimi cała historia ludzkich sukcesów oraz porażek. Dlaczego planowanie to taka trudna sztuka i czy można ten proces wciąż jeszcze poprawiać?

Czytaj więcej

BIULETYN INFORMACYJNY

* pole wymagane

Zapraszam do subskrybowania biuletynu informacyjnego. Informacje, które otrzymasz ode mnie pocztą elektroniczną, dotyczą wiedzy z zakresu metodyk zwinnych oraz najlepszych praktyk w tym zakresie.
W każdej chwili można zrezygnować z Biuletynu Informacyjnego lub zmienić dane kontaktowe.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest BNS Business Network Service Damian Urban z siedzibą przy ul. Świderskiej 109H/53, 03-128 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Biuletynu Informacyjnego, a także, że przysługują Pani/Panu prawa dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Biuletynu Informacyjnego. Ponad to, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych.

© 2018-2020 BNS Business Network Service Damian Urban, Polityka prywatności