Czas czytania: słowa

Piątek, 28.09.2018

Metody zwinne w transformacji cyfrowej

Zapraszam do przeczytania wywiadu umieszczonego w czasopiśmie ITwiz numer 8-9/2018 opowiadającego o wykorzystaniu metodyk zwinnych w procesie transformacji cyfrowej.

Metody zwinne, to jedyne dobre podejście do dynamiki cyfrowej transformacji

Cyfrowa transformacja wymusza nawet na najbardziej skostniałych organizacjach zmiany w podejściu do projektów, zwłaszcza IT. W dobie ciągłych zmian, pojawiania się nowych rozwiązań, nikt nie może sobie pozwolić na dostarczanie projektu po dwóch latach. Dlatego tak istotne jest wprowadzanie do przedsiębiorstw metodyk zwinnych jak SCRUM.

O współczesnym podejściu do metod prac nad projektami związanymi z programowaniem oprogramowania rozmawiałem z Damianem Urbanem z firmy Britenet. Damian Urban to doświadczony Agile Coach i Scrum Master, który na co dzień zajmuje się wprowadzaniem zwinnych metod i przeprowadzaniem transformacji w przedsiębiorstwach, pracuje między innymi z bankami. Scrum to jeden z najpopularniejszych „frameworków” stosowanych w ramach zwinnej metodyki tworzenia oprogramowania. To co charakterystyczne, to bardzo krótkie etapy rozwoju produktu, tzw. sprinty trwają zwykle dwa tygodnie lub miesiąc, nie dłużej. Po każdym takim okresie zespół musi dostarczyć potencjalnie gotową do wydania kolejną wersję produktu. Nie jest to jednoznaczne z wdrożeniem produktu, ale chodzi o przyrostowe wprowadzanie zmian oraz weryfikowanie w trakcie realizacji pierwotnego celu projektu.

To zupełnie odmienne podejście od tego, które znane i stosowane jest w dużych instytucjach. „Stare” kaskadowe metody oznaczały, że projekt jest przedstawiany po pół roku, często dłużej. Podejście to jest dobre dla osób zarządzających firmą, ponieważ jasno widzą zadania. Jednak to zwinne metody dają dużo większą elastyczność, przewidywalność i możliwość reagowania na bieżące potrzeby. Można powiedzieć, że Scrum nie jest wymarzonym rozwiązaniem dla organizacji pod względem funkcjonowania, jednak zwinne metody dostarczają to, czego oczekują sami klienci i rynek. Współczesny użytkownik jest przyzwyczajony do tego, że dostaje co chwilę aktualizację aplikacji mobilnych, zamiast rewolucji, pojawiają się ewolucyjne zmiany, dodatkowe funkcje, z których może korzystać. Zaczynają to rozumieć właśnie instytucje finansowe, które muszą reagować na bieżące rozwiązania konkurencji na rynku mobilnym, czy na działania coraz mocniejszych projektów fintech. Zwinne podejście jest właśnie pewnym przeniesieniem zasad działania start-upów do dużych organizacji i projektów IT. Choć duże firmy nie oczekują innowacyjności, to cyfrowa transformacja zmusza je do zmiany podejścia, a tym samym często sięgania po zwinne metody.
Image

Zalety i wady metody Scrum

Damian Urban podkreśla, że w zwinnych metodach największą zaletę upatruje w czynniku ludzkim. Według niego Scrum i podobne rozwiązania zmuszają do ścisłej współpracy zespołu, komunikowania się ze sobą, to buduje relacje pomiędzy członkami zespołów. Co jest szczególnie istotne, gdy na rynku IT występuje duża rotacja. Firmy starają się utrzymać pracowników na różne sposoby, a czasem właśnie to budowanie pewnych więzi, rzeczywistych zespołów może być argumentem dla pozostania w danym miejscu. Zespół też sam się organizuje to znaczy, że zespoły formowane w organizacjach wdrażających kulturę metodyk zwinnych mają autonomię i samodzielność w decydowaniu jak wytwarzać produkty. Istotną zaletą tej metodologii są też same podstawy, mamy tu do czynienia z pewnym „setem” zachowań, procesów. Metoda Scrum jest swoistą gotową receptą na to jak powinien być prowadzony projekt. Osoby zatrudnione przy projekcie są więc uczone odpowiednich zachowań, procedur oraz odpowiedzialności określonych odpowiednią rolą.

Jednocześnie to co jest zaletą  tej metody jest też jej wadą. Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem Scrum wymaga zbudowania zespołu, który będzie działał zgodnie z zasadami i dotrzymywał terminów. To jest właśnie największe wyzwanie w tej metodzie, aby stworzyć odpowiedni zespół. Sama logika działania Scrum jest też trudna do zaakceptowania przez duże organizacje. Częste aktualizacje, pozwalają na szybkie zmiany, jednocześnie jest niższa przewidywalność takich projektów niż w przypadku pracy kaskadowej.

Dla organizacji ogromnym wyzwaniem jest adaptacja nowego paradygmatu odpowiedzialności. Odpowiedzialność za dostarczone rozwiązania zostaje przeniesiona z wybranych managerów na autonomiczne zespoły – mówi Damian Urban.

Dla organizacji ogromnym wyzwaniem jest adaptacja nowego paradygmatu odpowiedzialności. Odpowiedzialność za dostarczone rozwiązania zostaje przeniesiona z wybranych managerów na autonomiczne zespoły.

Image

Leasing specjalistów, a Scrum

Damian Urban pracuje dla Britenet Sp. z o.o. – firmy, która specjalizuje się w wynajmie programistów. Obecnie firma praktycznie nie szkoli swoich pracowników z rozwiązań kaskadowych, natomiast przygotowuje ich do pracy ze zwinnymi metodami. Duży nacisk kładziony jest właśnie na edukację i oferowanie firmom ekspertów, którzy są zaznajomieni z metodą Scrum, automatycznie wdrażających się w przydzielone zadania zgodnie z założeniami metodyk zwinnych. Podobnie w przypadku projektów IT realizowanych bezpośrednio przez zespoły Britenet. Jeśli firma jest wynajęta na potrzeby danego zadania, to zespoły pracują w ramach zwinnych metod. Zwykle po stronie klienta jest osoba odpowiedzialna za projekt tzw. product owner, natomiast reszta zespołu to pracownicy Britenet.

Zwinne metody odpowiedzią na realne potrzeby

Scrum i podobne rozwiązania, choć są powszechnie stosowane w branży IT, to wciąż stanowią pewne novum w dużych organizacjach. Dla takich firm są trudne w zaakceptowaniu. Zmuszają do zmiany w ogólnie przyjętym działaniu organizacji. Jednocześnie stanowią jedno z sensowniejszych rozwiązań, aby nadążać za rynkiem i bieżącymi trendami. Współcześnie trudno wyobrazić sobie, aby projekt IT był prowadzony przez 1,5 roku lub dłużej bez dostarczenia nowego produktu na rynek. Ten wymaga innowacji, ciągłego dostosowania, testowania nowych rozwiązań. Zwinne metody pozwalają na szybszą adaptację, przyrostowy rozwój i właściwie większą kontrolę nad tym co dzieje się z projektem.