Czas czytania: słowa

Wtorek, 09.01.2024

Czy AI wpłynie na rolę Scrum Mastera?

Mamy nowy, 2024 rok. Od udostępnienia GPT-3.0 przez OpenAI publicznie w czerwcu miną cztery lata. GPT-3.0 stanowił znaczący postęp w dziedzinie modeli językowych opartych na sztucznej inteligencji. Dziś możemy korzystać zupełnie bezpłatnie z wersji GPT-3.5.
Postanowiłem przeprowadzić eksperyment i przekonać się na ile AI, w tym wypadku dokładnie ChatGPT-3.5 może wpływać na konkretny zawód i jego dalszy los. Postawiłem następującą hipotezę:

Zespół korzystający z framework Scrum, zastąpi człowieka w roli Scrum Mastera dialogiem z ChatGPT-3.5 i otrzyma prawidłowe, wiarygodne wsparcie, zgodne ze ostatnią wersją Scrum Guide.

Oczywiście cały dialog w oryginale. Celowo od razu dialog przeprowadziłem w języku polskim. Zdarzyły się literówki z mojej strony, ale to AI zupełnie nie przeszkodziło w udzieleniu odpowiedzi.

Założenia eksperymentu

Skład zespołu:
Product Owner - 1 osoba
Programista - 3 osoby
Tester - 2 osoby
Scrum Master - ChatGPT-3.5
———
Razem 6 osób
Doświadczenie zespołu:
Product Owner - małe doświadczenie Scrum
Programiści - średnie doświadczenie Scrum
Testerzy - małe doświadczenie Scrum
Przeprowadziłem dwa krótkie, na potrzeby tego artykułu dialogi:
Pierwszy dialog Jako Product Owner z małym doświadczeniem w Scrum, chcę informacji wprowadzającej na temat tego framework'a.
Drugi dialog Jako członkowie zespołu chcemy informacji na temat tego jak efektywnie przeprowadzić zdarzenie Planowanie Sprintu.

Dialog pierwszy: Informacje wprowadzające

You
jestem początkującym product ownerem wyjśnij czym jest framework SCRUM
ChatGPT
No problemo! SCRUM to taka metodyka zarządzania projektem, która pomaga zespołom produkcyjnym pracować sprawnie. To taki framework, który pozwala na elastyczne dostosowywanie się do zmian w trakcie projektu. W SCRUMie praca jest podzielona na krótkie iteracje zwane sprintami, zazwyczaj trwającymi 2-4 tygodnie. Każdy sprint zaczyna się od planowania, a potem zespół codziennie robi krótkie spotkania, żeby omówić postępy i ewentualne problemy. SCRUM to taki porządkujący skarb, dzięki któremu można utrzymać klarowność i efektywność w projekcie.
You
kto odpowiada za rezultat pracy zespołu?
ChatGPT
W SCRUMie jest taka rola zwana Product Ownerem, czyli Ty w tym wypadku! Jesteś odpowiedzialny za to, żeby zespół pracował nad rzeczami, które naprawdę mają wartość dla klienta czy użytkownika. To Ty ustalasz priorytety, określasz funkcje i trzymasz oko na tym, żeby rezultaty były zgodne z oczekiwaniami. W skrócie, jesteś swojego rodzaju strażnikiem celu i głosem klienta w zespole SCRUM.
You
za co jest odpowiedzialny Scrum Master?
ChatGPT
Scrum Master to taki kumpel, ale nie taki do picia piwa. On nie tylko pilnuje, żeby wszyscy przestrzegali zasad SCRUMa, ale także pomaga zespołowi i Product Ownerowi poprawić swoje umiejętności i procesy. To taki nieoficjalny trener i mentor. Scrum Master dba o to, żeby wszystko chodziło gładko, rozwiązuje problemy i pomaga zespołowi stawać się coraz lepszym. Więc to taka osoba, która utrzymuje klimat dobrej współpracy i rozwoju w zespole SCRUM.
You
więcej informacji na temat framework scrum
ChatGPT
Oczywiście, chętnie dostarczę więcej informacji na temat frameworka SCRUM.

SCRUM to jedna z popularnych metodyk zwinnych (agile), stworzona pierwotnie do zarządzania projektami w dziedzinie rozwoju oprogramowania. Jej główne założenia to elastyczność, adaptacyjność i skoncentrowanie na wartościach klienta.

Kluczowe elementy SCRUM to:

Sprinty: Okresowe iteracje, zazwyczaj trwające od 2 do 4 tygodni, w trakcie których zespół pracuje nad zdefiniowanym zakresem prac.

Product Backlog: To lista zadań, pomysłów i wymagań klienta, która jest priorytetyzowana przez Product Ownera. To swojego rodzaju "szuflada" pomysłów.

Sprint Planning: Spotkanie na początku sprintu, podczas którego zespół wybiera zadania do wykonania z Product Backlogu.

Daily Standup: Krótkie, codzienne spotkanie zespołu, na którym każdy członek relacjonuje postępy, plany na dzień i ewentualne przeszkody.

Sprint Review: Spotkanie na końcu sprintu, na którym zespół prezentuje swoje osiągnięcia klientowi lub interesariuszom.

Sprint Retrospective: Po zakończeniu sprintu zespół analizuje, co poszło dobrze, co można poprawić i wprowadza zmiany do swojego procesu pracy.

SCRUM skupia się na transparentności, inspekcji i adaptacji. Jego celem jest dostarczanie wartości klientowi w sposób efektywny i zgodny z oczekiwaniami. Warto zauważyć, że SCRUM można dostosować do różnych dziedzin i rodzajów projektów, nie tylko tych związanych z programowaniem.

Dialog drugi: Planowanie Sprintu

You
jako product owner jak powinienem efektywnie przeprowadzić Sprint Planning
ChatGPT
No to teraz kawałek kuchni Product Ownera! Sprint Planning to ważne wydarzenie, więc zobaczmy, jak możesz to efektywnie poprowadzić:

1. Przygotuj się z góry: Sprawdź Product Backlog, upewnij się, że jest aktualny i odpowiednio spriorytetyzowany. Im lepsza przygotowanie, tym sprawniejsze spotkanie.

2. Zdefiniuj cel sprintu: Wspólnie z zespołem określcie, jaki cel chcecie osiągnąć w trakcie tego sprintu. To może być konkretna funkcja, poprawa istniejącego elementu, czy coś zupełnie innego.

3. Przeglądaj Backlog: Omów najwyżej spriorytetyzowane elementy z Product Backlogu. Wyjaśnij każde zadanie, zaznacz, dlaczego jest ważne i jak przyczynia się do osiągnięcia celu sprintu.

4. Szacowanie zadania: Pozwól zespołowi szacować czas potrzebny na realizację każdego zadania. To pomoże określić, ile pracy można zmieścić w ramach sprintu.

5. Określenie zakresu: Razem z zespołem wybierzcie zadania, które zostaną zrealizowane w trakcie sprintu. Pamiętaj, że zbyt ambitny plan może prowadzić do nadmiernego obciążenia zespołu.

6. Sprecyzuj akceptowalne kryteria: Jasnemu określeniu warunków akceptacji dla każdego zadania ułatwi pracę zespołowi i zminimalizuje ryzyko nieporozumień.

7. Odpowiadaj na pytania: Udzielaj zespołowi wszelkich potrzebnych informacji i odpowiedzi na pytania. Im bardziej zrozumieją kontekst, tym lepiej będą w stanie pracować.

8. Rozpocznij sprint z jasnym planem: Po zakończeniu Sprint Planning powinniście mieć jasny plan działania, a zespół powinien być gotów do działania.

Pamiętaj, że Sprint Planning to również szansa dla zespołu na zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości. Współpraca i otwarta komunikacja są kluczowe!
You
jako developer jak powinienem efektywnie przeprowadzić Sprint Planning
ChatGPT
No to teraz trochę wskazówek dla Ciebie, developera, na temat efektywnego przeprowadzania Sprint Planning:

1. Przygotuj się z góry: Sprawdź Product Backlog przed spotkaniem. Im lepiej zrozumiesz zadania, tym sprawniej przebiegnie spotkanie. Jeśli masz pytania, warto je przygotować.

2. Aktywnie uczestnicz: Twoja wiedza i perspektywa są cenne. Wyrażaj swoje zdanie dotyczące planowanego sprintu, dziel się swoimi pomysłami.

3. Szacuj realistycznie: Podczas szacowania czasu na zadania bądź uczciwy i realistyczny. Nie sztucznie obniżaj szacunki, aby zrobić lepsze wrażenie. To przekłamałoby plan i mogłoby prowadzić do problemów w trakcie sprintu.

4. Pytaj o niejasności: Jeśli coś nie jest dla Ciebie jasne, śmiało pytaj. Lepiej to wyjaśnić na początku niż później napotykać na problemy.

5. Współpracuj z Product Ownerem: Jeśli coś wymaga dodatkowych wyjaśnień czy specyfikacji, nie wahaj się zgłosić tego Product Ownerowi. Im lepiej zrozumieją Państwo zadanie, tym lepiej będziecie w stanie je zrealizować.

6. Bądź elastyczny: Sprint Planning to moment, w którym planujesz, ale pamiętaj, że w trakcie sprintu mogą wystąpić zmiany. Bądź elastyczny i gotów na dostosowywanie się do ewentualnych nowych informacji czy potrzeb.

7. Wymień się informacjami: Jeśli widzisz, że coś może wpłynąć na prace zespołu, podziel się tą informacją. Wiedza jest kluczowa dla efektywnego sprintu.

8. Zrozum cele sprintu: Rozumienie celu sprintu pomoże Ci lepiej skupić się na priorytetowych zadaniach. Wspólnie z zespołem zastanówcie się, jakie cele chcecie osiągnąć podczas tego sprintu.

Sprint Planning to zespołowe wydarzenie, więc uczestnicz aktywnie i przyczyniaj się do tworzenia klarownego planu działania. To sprzyja efektywnej pracy i osiągnięciu zamierzonych celów.
You
jak szacować, są na to jakieś metody?
ChatGPT
Oczywiście, szacowanie to kluczowy element planowania w metodologii SCRUM. Istnieje kilka metod szacowania, a jedną z najpopularniejszych w SCRUMie jest "Poker Planning" (Planning Poker). Oto kilka szczegółów:

1. Planning Poker:
- Każde zadanie jest oszacowywane przez członków zespołu przy użyciu kart z numerami (1, 2, 3, 5, 8, 13, itd.).
- Zespół dyskutuje nad zadaniem, a następnie każdy członek wybiera kartę z odpowiednim oszacowaniem czasu potrzebnego do wykonania zadania.
- Oszacowania są odkrywane jednocześnie, co pozwala na uniknięcie wpływu opinii lidera zespołu czy innych członków.

2. T-Shirt Sizing:
- Każde zadanie jest przydzielane do jednej z kategorii rozmiarów koszulek: XS, S, M, L, XL.
- To bardziej ogólne podejście, ale może pomóc w szybkim oszacowaniu i porównaniu skomplikowania różnych zadań.

3. Relative Sizing:
- Zadania są porównywane względem siebie, a nie oszacowywane w konkretnych jednostkach czasu.
- Zespół wybiera zadanie referencyjne (np. "To jest tyle samo skomplikowane co zadanie X, ale bardziej skomplikowane niż zadanie Y").

4. Dot Voting:
- Zadania są umieszczane na tablicy, a członkowie zespołu przydzielają im punkty przy użyciu kropek.
- Pozwala na szybkie zobaczenie, które zadania są postrzegane jako bardziej skomplikowane.

5. Story Points:
- Przypisywanie zadaniom punktów opartych na ich skomplikowaniu i trudności.
- Często używane w połączeniu z Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, itd.) jako jednostkami pomiaru.

Warto eksperymentować z różnymi metodami i dostosować je do potrzeb zespołu. Kluczowe jest osiągnięcie konsensusu i zrozumienie między członkami zespołu, aby szacowania były jak najbardziej trafne.
You
możesz być naszym Scrum Masterem?
ChatGPT
Oczywiście, z przyjemnością mogę pełnić rolę Scrum Mastera na potrzeby waszej wirtualnej podróży SCRUM! Będę dbał o to, żeby procesy były sprawne, komunikacja płynna, a zespół rozwijał się efektywnie. Gotowi na rozpoczęcie tego sprintu? Wszystko wskazuje na to, że czeka nas emocjonująca podróż SCRUMowa!

Wnioski

Wszystkie odpowiedzi udzielone w obu powyższych dialogach są proprawne merytorycznie. Nie zawierają żadnych błędów, które mogłyby wprowadzić w błąd zespół i wpłynąć na spadek efektywności działania.
Jedyny fragment dialogu, który mnie zastanowił to ten:
"SCRUM to taki porządkujący skarb, dzięki któremu można utrzymać klarowność i efektywność w projekcie." Poprosiłem o wyjaśnienie i oto co otrzymałem jako wyjaśnienie:
You
użyłeś takiego podsumowania: "SCRUM to taki porządkujący skarb, dzięki któremu można utrzymać klarowność i efektywność w projekcie." co to znaczy "porządkujący skarb"?
ChatGPT
"Porządkujący skarb" to metafora mająca na celu opisanie roli metodyki SCRUM w kontekście zarządzania projektem. W tym kontekście "skarb" odnosi się do wartości, jaka wynika z zastosowania SCRUM. Można to rozumieć jako zestaw narzędzi, zasad i procesów, które pomagają uporządkować i zorganizować pracę zespołu w celu osiągnięcia efektywności i jasności w projekcie.

"Porządkujący" oznacza, że SCRUM wprowadza strukturę, regularność i jasność w procesie pracy. Dzięki zdefiniowanym rolom, spotkaniom i iteracyjnej naturze sprintów, metodyka ta pomaga utrzymać porządek i klarowność w projekcie. Jest to jakby "skarb" organizacyjny, który pozwala zespołowi pracować sprawnie i skoncentrować się na dostarczaniu wartości klientowi.
Dialogowe wsparcie ChatGPT-3.5 do prawidłowego wykorzystania frameworka Scrum w zakresie tzw. "strażnik procesu" w pracy zespołu może zastąpić człowieka.

Podsumowanie

Według mnie AI bardzo mocno wpłynie na rolę Scrum Mastera. Już teraz AI może być wiarygodnym partnerem zespołu jako tzw. "strażnik procesu". Pozostają obszary jeszcze niedostępne AI, takie jak coaching, mentoring, komunikacja z otoczeniem i negocjacje. Tutaj jednak pojawia się aspekt ekonomiczny i pytanie czy organizacja chce finansować rozwój kompetencji miękkich wspieranych przez zatrudnionego specjalnie dla zespołów coacha.

Jesteśmy w okresie rewolucji technologicznej w skali porównywalnej z wynalezieniem internetu. Rozwój systemów opartych na koncepcji "łatwo dostępny asystent AI" wyeliminuje wszystkie zawody, które bazują na świadczeniu usług opartych na wiedzy dostępnej w sieci, a których nie chronią prawne regulacje.

A co Ty o tym myślisz?